Profil firmy RB, spol. s r.o.

Spoločnosť R B, spol. s r.o., bola založená v roku 1991 so zameraním riadiace a informačné systémy pre technologické a osobitne pre energetické procesy.

V súčasnosti firma poskytuje konzultačnú, poradenskú, projekčnú činnosť a realizáciu projektov na kľúč v nasledovných oblastiach:

  • Otvorené informačné systémy  zamerané na konkrétne problémy produktivity firmy vo výrobe a energetike. Štruktúra informačných tokov je spracovaná v kooperácii s investorom na základe viacúrovňových kreatívnych konzultácií s manažérmi z oblasti výroby, energetiky a obchodu so zameraním na zviditeľnenie kritických miest vo výrobe a formuláciu informačných tokov zameraných na  priame zvyšovanie  pridanej hodnoty produkcie.       / Systémy RB WEB, ENERG600, TRIAS OpC /.
  • Dodávka Systémov Riadenia Energetického Hospodárstva - SREH - určených na optimalizáciu ekonomických a technických parametrov existujúcich energetických procesov.
  • Dodávky alebo úpravy kompletných energetických celkov (kotle, infražiariče a teplovzdušné jednotky, vzduchotechnické zariadenia, atd.), tak aby tvorili so systémom SREH kompaktný energetický systém zabezpečujúci energiu pre hlavnú výrobu v ekonomickom prostredí meniacich sa požiadaviek trhu.
  • Technologické Riadiace, Informačné a Analytické Systémy - TRIAS - (informačná podpora technikám priemyslového inžinierstva, optimalizácia technologických procesov) v chemickom a strojárskom priemysle, pri skladovaní tekutín a ďalších substancií.
  • Zabezpečovacie systémy, zabezpečenie budov a  elektronické protipožiarne systémy.

Technické prostriedky:

  • Riadiace jednotky radu ENERG postavenou na báze priemyslového počítača ADVATECH s komunikáciou  RS 485 a ETHERNET.
  • Pre riadenie energetického hospodárstva a technologických procesov používa riadiace systémy firmy HONEYWELL, SIEMENS, SCHNEIDER, ALLEN BRADLEY podľa  požiadaviek investora.

Technicko-ekonomické analýzy a financovanie projektov:

  • Technicko - ekonomické analýzy energetických a technologických systémov, na základe ktorých garantuje ekonomické prínosy dodaných systémov a kooperuje pri zabezpečovaní financovania.
  • Pre projekty, ktorých ekonomické prínosy sú garantované vlastnými technicko-ekonomickými analýzami, kooperuje s investorom pri zabezpečovaní financovania, vrátane optimálnej formy financovania z budúcich úspor.

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell