Kvalita

Firma RB má zavedený komplexný firemný systém riadenia kvality pre inžinierske a realizačné aktivity od roku 1995 - R B  

Interaktiv-T Q M   S Y S T É M.

Podstata efektívnosti komplexu činností zameraných na kvalitu spočíva v súčinnosti nasledujúcich faktorov:

  • osobnej zodpovednosti za bezchybnú funkciurealizovaných systémov.
  • tímového riešenia systémov a každého podnetu odberateľa,
  • trvalého monitoringu stavu techniky vo svete aaktuálnej legislatívy.
  • dôsledná archivácia všetkých, aj na mieru šitých systémov pre operatívny servisný zásah po ľubovoľnej dobe od realizácie,
  • dôsledná spätná väzba kfunkcii realizovaných systémov.


Systém kvality

Kontakt Bratislava

R B, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/4564 0401
E-mail.: horvath@rb.sk

Naši partneri

Kriwan
Honeywell